PRAKSAM III – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse

Beogradska otvorena škola kroz projekat „PRAKSAM III“ nastavlja da pruža podršku unapređenju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada. 

BOŠ je i ove godine najpre objavio konkurs za privredne subjekte koji žele da uzmu učešće u projektu kao praksodavci i potencijalni poslodavci. Nakon sprovedene analize potreba unutar privrednih  društava, BOŠ tim je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom odabrao 15 privrednih subjekata koji će malim ljudima pružiti priliku da obave tromesečnu praksu u svojim kompanijama.

Praktikantima će biti dodeljeni mentori iz kompanije u kojoj budu obavljali praksu. U sklopu projekta će biti održan i trening za mentore iz odabranih privrednih subjekata, kao i obuka za upravljanje karijerom za odabrane praktikante, koji će imati za cilj da im predoči prednosti kvalitetnih programa praksi i osnaži ih za dalji lični i karijerni razvoj.  

Projekat će realizovati Beogradska otvorena škola, u periodu od juna 2017. do januara 2018. godine. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

To Top